X X
X X

CHEMICZNE RETROSPEKCJE

W miesiącu czerwcu, większość z nas myślała już zapewne o zakończeniu roku szkolnego 2017/2018. Nie dotyczyło to jednak klasy 2d3, która 20.VI realizowała wyjazd do Łodzi na ćwiczenia laboratoryjne. Serię ćwiczeń z zakresu kinetyki chemicznej, elementów termochemii i elektrochemii oraz równowag w roztworach elektrolitów zaproponowała młodzieży III LO – dr inż. Renata Czechowska-Biskup ( Kierownik Pracowni Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ). Prowadzącymi zajęcia byli wówczas: dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, dr inż. Bożena Rokita, dr inż. Adam Sikora, dr inż. Radosław Michalski, mgr inż. Karolina Dębowska. Opracowane wyniki pomiarów w formie sprawozdań zostały zabrane do sprawdzenia podczas wyjazdu klasy 3d2 – zrealizowanego 10 października 2018r. –  stanowiącego klamrę spinającą miniony rok szkolny z bieżącym.
Na miejscu zostaliśmy powitani przez dr inż. Karolinę Chałupkę ( Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej ds. kontaktów ze szkołami ), która po przeprowadzonym szkoleniu z zakresu BHP, przedstawiła uczniom Kopernika ofertę edukacyjną Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Po przejściu do pracowni chemicznej Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej, młodzież pod kierunkiem mgr inż. Anity Raduckiej oraz mgr. inż.  Michała Gackiego przystąpiła do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu analizy ilościowej. Przed uczniami naszej szkoły jeszcze tylko sporządzenie sprawozdań …

Nauczyciele chemii