X X
X X

Chór „Kopernik” dla Amazonek

Amazonki – tak potocznie nazywane są kobiety, które zmagają bądź zmagały się z nowotworem piersi. Ich nazwa nie jest przypadkowa. Nawiązuje ona bowiem do mitologicznych Amazonek, czyli kobiet niezwykle walecznych, odważnych, tworzących  bardzo spójną grupę, w której rządzą zasady wzajemnego wsparcia i pomocy. Takie właśnie są nasze bohaterki. XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę odbyła się 5 października. Wzięło w niej udział blisko 10 tysięcy Amazonek z całej Polski, a także z Niemiec, Słowacji i Czech. Wśród nich znalazły się również Amazonki z Kalisza z Panią Prezes  Barbarą Wrzesińską. Nasze miasto reprezentowane było także przez Chór „Kopernik” III Liceum Ogólnokształcącego pod batutą pani dyrygent Henryki Iglewskiej-Mocek, który dostąpił ogromnego zaszczytu przygotowania oprawy muzycznej Mszy Świętej wieńczącej pielgrzymkę. Chór przygotował bogaty repertuar, który został doceniony przez publiczność. Szczególne wrażenie wywarły wykonania utworów z udziałem solistów – sopranistki Marii Królak w poruszającym „Ave Maria” oraz tenora Adriana Błaszczyka w gospelowym „I will follow Him”. Dla chórzystów możliwość udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu stanowiła nie tylko wielkie wyróżnienie, lecz także była niesamowitym, umacniającym doświadczeniem. Widok szczerej radości i wdzięczności wszystkich tych kobiet, których życie było pełne cierpienia spowodowanego chorobą, potrafiących stanąć  wspólnie przed obliczem Matki Bożej w modlitwie i śpiewie, mocno poruszył serca młodzieży i skłonił do głębokiej refleksji. Jednym z licznych celów Ogólnopolskiej Pielgrzymki Amazonek było nawołanie do profilaktyki piersi, by móc doraźnie zwalczać ewentualne zmiany chorobowe. Ten dzień dla Chóru „Kopernik” był prawdziwym przykładem na to, jak muzyka może nieść dobro i wspierać  tak piękną, budującą inicjatywę, dającą moc i siłę w codziennej walce z trudnościami. W końcu – przytaczając fragment Hymnu Amazonek – „Nie ma rzeczy niemożliwych”…

chórzystka Milena Skowrońska