X X
X X

„ Dni Chwały i dni pogardy” – w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia br. równo w 40 rocznicę stanu wojennego w III LO im. Mikołaja Kopernika podsumowano projekt historyczny zrealizowany przez naszą szkołę i Polskie Towarzystwo Historyczne  Oddział w Kaliszu. Dr Marek Kozłowski wygłosił referat  „Społeczeństwo polskie wobec stanu wojennego” przedstawiając różne formy oporu Polaków wobec represji  wprowadzonych w czasie stanu wojennego. Ilustracją wykładu było wykonanie utworu Zbigniewa Herberta „ Raport z oblężonego miasta” przez Julię Spychałowicz ( 3f1) i „Mury” Jacka Kaczmarskiego przez Macieja Rudolfa i Miłosza Smurę  (1d).  

Gość specjalny  Antoni Pietkiewicz  w swoim wystąpieniu nazwał wydarzenia 1981  r.  „przerwaniem rewolucji” omawiając stan wojenny z punktu widzenia  działacza opozycji solidarnościowej, represjonowanego  przez reżim komunistyczny. W spotkaniu udział wzięli  zaproszeni goście: Grażyna Dziedziak  naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Mariusz Witczak, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Jolanta Stasiak – Dróżdż – wizytator Kuratorium w Kaliszu, Bernard Niemiec Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska Południowa, Leszek Ziąbka– członek Rady Miasta Kalisza.  

Podsumowano też konkurs historyczny dotyczący Solidarności i stanu wojennego przeprowadzony przez kaliski  Oddział PTH pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięło udział 23 przedstawicieli z 6 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród laureatów znaleźli się: Maria Gieszczyńska, Aleksander Barnet, Andrzej Urdzela ( 1m) Antonina Kozyra, Filip Wierzbicki ( 2 m)  trzecie miejsce zajął przedstawiciel VLO- Jakub Dębowy. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła uczennica z SP nr 10- Jagoda Kapitaniak, drugie uczeń z SP nr 1- Ernest Mazurczak, a trzecie uczeń z SP nr 17- Wiktor Karolak. „Poziom konkursu był bardzo wysoki, a młodzież biorąca udział w konkursie wykazała bardzo dobrą znajomość wąskiej tematyki dziejów Solidarności, w tym Solidarności kaliskiej i stanu wojennego” – podsumował dr Marek Kozłowski członek PTH Oddział w Kaliszu.  

Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicowych w auli III Liceum było otwarcie wystawy: „Stan wojenny w Polsce” zorganizowanej przez kaliski Oddział PTH we współpracy z IPN w Łodzi. Wystawa będzie gościć w III LO przez kilka dni. „Chcemy  wykorzystać wystawę jako ilustrację, punkt wyjścia do omawiania z uczniami tematyki stanu wojennego, elementu zawiłych  i trudnych dziejów najnowszych, na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie” – powiedziała Anna Narewska  dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i prezes kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. „Za kilka dni wystawę będzie można oglądać  w kaliskim ratuszu, gdzie będzie eksponowana do 12 stycznia 2022r.