X X
X X

Dzień Patronów – „Być jak Jagiellonka i Kopernik”- 19 lutego 2019

Tegoroczny Dzień Patrona będzie miał szczególny charakter, gdyż zakończy on obchody Stulecia Szkoły Dwojga Imion i będzie poświęcony obojgu patronom. Zaplanowano uroczyste otwarcie zrekonstruowanego wejścia historycznego do naszego liceum oraz szereg konkursów, w których udział wezmą klasy pierwsze i drugie. Niektóre konkursy  odbędą się przed 19 lutego, np. Dyktando o pióro Dyrektora Szkoły czy zawody matematyczne; pozostałe  będą miały miejsce w Dniu Patrona. Bardzo ważnymi konkursami będą rywalizacje polegające na najpiękniejszym wykonaniu przez klasy pierwsze hymnu szkolnego oraz wykazaniu się wiedzą o Patronach.

Regulaminy wszystkich konkursów będziecie  mogli odnaleźć w zakładce na stronie III LO.