X X
X X

Finał Konkursu Wiedzy o Antyku

Uczennice kl. 1 D – Martyna Jakubowska i 1 F – Jagoda Kapitaniak uczestniczyły 30 marca w finale XVI Konkursu Wiedzy o Antyku na Wydziale Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu. Dziewczyny rozwiązywały zadania części pisemnej i ustnej. Zagadnienia dotyczyły wiedzy literackiej, kulturowej i historycznej, a obejmowały test oraz rozmowę z komisją konkursową. W finale znalazło się 25 Wielkopolan ze szkół ponadpodstawowych.

Opiekunami uczennic są p. Kamilla Kiermasz i p. Witold Torbiarczyk.