X X
X X

Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach 31 maja – 2 czerwca odbył się Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Okręg Południowa Wielkopolska i miasto Kalisz reprezentowali: Julia Krupa kl.3D2, Miłosz Mielczarek kl.2D3 z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Konrad Celer z ZSE. Cała trójka zakończyła olimpijskie zmagania uzyskując tytuł LAUREATA oraz zdobywając indeksy na wymarzone studia!! Gratulujemy ogromnego sukcesu!