X X
X X

Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Wielki sukces uczniów III Liceum Ogólnokształcącego podczas Ogólnopolskiego Finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

Michał Młynarczyk I miejsce i tytuł Laureata

Ada Wojterska IV miejsce i tytuł Laureata

Jakub Kurek XI miejsce i tytuł Laureata.

Ponadto uczniowie zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej reprezentując okręg Wielkopolska Południowa. Finał odbył się w gościnnych progach II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie.

Aneta Leńska i Katarzyna Poziemska