X X
X X

Fryderyk Brajer (4A) najlepszy w kraju w programowaniu – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji

Z radością i satysfakcją przekazujemy informację – Fryderyk Brajer, uczeń klasy 4A wygrał Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Potyczki Informatyczne Nowej Generacji (WIPING). Pokonał całą konkurencję z kraju zdobywając 1 miejsce w Polsce.

Jest to ogromne osiągnięcie! Po przeprowadzeniu wtorkowej rozgrywki finałowej w siedzibie Wydziału Informatyki w Zachodniopomorskim Instytucie Technologicznym w Szczecinie wyłoniono zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu – ucznia klasy maturalnej Naszej szkoły. Fryderyk zmagał się z wieloma zadaniami algorytmicznymi i programistycznymi od jesieni, żeby osiągnąć cel. W kolejnych etapach uczniowie musieli rozwiązywać wiele problemów algorytmicznych na platformie online. W finale odbyły się dwa etapy – programistyczny, gdzie Fryderyk zdobył 100% punktów oraz teoretyczny.

Fryderyk – wielkie brawa!!! Jesteśmy z Ciebie dumni!

Laureaci III etapu konkursu PING, przystępujący do egzaminu maturalnego w obecnym lub przyszłym roku szkolnym, otrzymają z rąk Dziekana Wydziału Informatyki stosowne zaświadczenie, które będzie potwierdzeniem statusu laureata konkursu. Laureat konkursu uczestniczy w rekrutacji na zasadach zawartych w aktualnej na dany rok akademicki uchwale Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji z zastrzeżeniem, iż uzyskuje on maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Opiekun Donata Mieloch