X X
X X

Grzegorz Maciaszek w FINALE Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

W dniach 18-20.04.2024 r. w Jarosławiu odbył się Ogólnopolski Finał Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł: MŁODEGO INNOWATORA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w roku szkolnym 2023/2024.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

W finale uczniowie na podstawie wyników oceny rozszerzonych 10 zadań testowych oraz 3 zadań praktycznych o zwiększonym stopniu trudności, polegające na tworzeniu i analizie rozwiązań teleinformatycznych, praktycznej modyfikacji kodu informatycznego, stosowania odpowiednich algorytmów programistycznych, analizy danych i struktur oprogramowania.

Grzegorz Maciaszek, uczeń klasy 4A, jako jedyny ze szkoły dostał się do finału i rywalizował z inofrmatykami z całego kraju.

Grzegorz zdobył tytuł MŁODEGO INNOWATORA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w roku szkolnym 2023/2024. Gratulujemy!

Opiekun Donata Mieloch