X X
X X

Julita Maciejewska wiceprzewodniczącą Wielkopolskiego Sejmiku Młodzieży

W dniu 10 maja 2019 r. odbyła się sesja Wielkopolskiego Sejmiku Młodzieży w Poznaniu. Kalisz był reprezentowany przez uczennice naszej szkoły Małgorzatę Czarnecką i Julitę Maciejewską z klasy 1 b1, które najlepiej spośród uczniów wszystkich szkół średnich wykonały zadanie projektowo-rekrutacyjne pt. Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Kalisza.
Podczas piątkowego posiedzenia bardzo interesujące wystąpienia mieli: europosłanka Krystyna Łybacka oraz przewodniczący wielkopolskiego sejmiku Wiesław Szczepański, którzy mówili o konkretnych korzyściach wynikających dla Wielkopolski z członkostwa w Unii Europejskiej.
Uczestnicy sesji wypracowali uchwałę Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przedstawiającą ich ocenę 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z podziałem na poszczególne obszary integracji:
1. Infrastruktury i Przedsiębiorczości,
2. Kultury, Turystyki i Edukacji,
3. Rolnictwa i Środowiska,
4.Zdrowia i Polityki społecznej.
Dużą aktywnością w pracach komisji wykazały się Małgosia jako sekretarz Komisji Zdrowia i Polityki społecznej oraz Julita w Komisji Kultury, Turystyki i Edukacji. Ta ostatnia komisja wysunęła kandydaturę Julity na przewodniczącą sejmiku. W wyniku wyborów Julita została pierwszą wiceprzewodniczącą Wielkopolskiego Sejmiku Młodzieży. Wypracowana uchwała została prawie jednogłośnie przegłosowana przez młodych radnych i zostanie przedstawiona 24 czerwca br. na posiedzeniu Wielkopolskiego Sejmiku. Ideą projektu było –  jak powiedział na zakończenie obrad Wiesław Szczepański – przybliżenie dorosłemu pokoleniu – jakie są pomysły młodzieży dotyczące dalszego rozwoju Wielkopolski przy wykorzystaniu środków z przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zapewniam, że efekt Waszej pracy zostanie uwzględniony w propozycjach Sejmiku Województwa.
Brawo Dziewczyny!
Lech Moryksiewicz