X X
X X

Jutro lista kandydatów do szkół ponadpodstawowych

W dniu jutrzejszym, 20.07.2022 r. o godz. 10.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifilowanych oraz niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. Informacje kandydat może uzyskać logując się do elektronicznego systemu naboru oraz w szkole pierwszego wyboru.

Kolejnym etapem jest potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci dostarczenia orygianłu świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zakwalifikowani kandydaci dodatkowo przynoszą wydrukowane wniosek elektroniczny podpisany przez rodziców oraz kandydata, kartę zdrowia, 3 podpisane zdjęcia (dwa – imię, nazwisko oraz jedno zdjęcie opisane szczegółowo imię, nazwisko, adres, pesel), ksero aktu urodzenia oraz dodatkowe podanie do III LO (załącznik) wypełnione i podpisane przez rodziców i kandydata.

Termin dostarczania dokumentów do 1.08.2022 r. do godz. 15.00.