X X
X X

Nabór uzupełniający

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja uzupełniająca do szkół odbędzie się od dnia 3.08.2022 r. do dnia 5.08.2022 r. do godz. 15.00 przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru. Link do rekrutacji dla rodziców:

https://uzupelniajaca-ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/