X X
X X

Kaliski wymiar relacji polsko-ukraińskich

Zakończył  się projekt edukacyjny” Kaliski wymiar relacji polsko- ukraińskich” realizowany przez naszą szkołę, PTH Oddział w Kaliszu i ODN w Kaliszu.

Koordynatorem projektu jest p. dyrektor Anna Narewska, jednocześnie prezes PTH Oddział w Kaliszu.  


Efektem projektu są scenariusze lekcji oraz nagrane wystąpienia uczestników konferencji, które udostępniamy w naszej szkolnej wideotece oraz poniżej.