X X
X X

Karta Dobrego Ucznia

Uwaga uczniowie!

Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, bardzo dobrą i wzorową
oraz średnią ocen: minimum 4.10 (dotyczy uczniów klas I, II i III) po I okresie roku szkolnego 2018/2019.

Stare Karty zwracamy do godz. 15:00 w piątek 15.03.2019r.

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Do 15.03.2019r. (piątek) należy składać wnioski w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku i oświadczenie RODO dostępne w sekretariacie.