X X
X X

Karta Dobrego Ucznia

Uwaga uczniowie klas I i II

Karta Dobrego Ucznia!

Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, bardzo dobrą i wzorową oraz średnią ocen: minimum 5,00 na I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Uczniowie kontynuujący program oddają karty, które są już w ich posiadaniu!

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Do 19.05.2021r. (środa) należy składać wnioski w sekretariacie szkoły.

Wychowawcy zweryfikują wnioski po złożeniu w sekretariacie.

Wnioski do pobrania ze strony szkoły lub tutaj: załącznik.