X X
X X

Karta Dobrego Ucznia!

Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, bardzo dobrą i wzorową
oraz średnią ocen: minimum 5,00 na koniec roku szkolnego 2021 /22(dotyczy uczniów klas II, III i IV LO) lub średnią 5,20 (dotyczy uczniów klas I LO) na koniec roku szkolnego 2021 / 22.

Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Uczeń wypełnia wniosek (załącznik), który jest dostępny w sekretariacie. Następnie przedstawia wychowawcy, w celu weryfikacji. Uczeń zobowiązany jest złożyć wypełniony  i zweryfikowany wniosek w sekretariacie  do 22 września 2022 (czwartek).

W związku z Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta w obiekcie basenowym, nie będą wydawane nowe karty plastikowe.

Aby korzystać z karnetu uczeń zawsze powinien mieć ze sobą legitymację szkolną.