X X
X X

Konferencja popularnonaukowa „Kaliski wymiar relacji polsko – ukraińskich”

14 czerwca 2022 r. w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika odbyła się konferencja popularnonaukową dla młodzieży: „Kaliski wymiar relacji polsko – ukraińskich” zorganizowana przez Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i III LO.

Uwzględniając obecne zaangażowanie społeczne Polaków i zainteresowanie trudnymi losami Ukrainy, projekt ma dostarczyć rzetelną historyczną wiedzę młodemu pokoleniu dotyczącą wspólnoty dziejów polsko – ukraińskich także w ujęciu kaliskim i na jej bazie budować jej świadomość. „Konferencja odbyła  się w tradycyjnej formie, ale planowane nagranie prelegentów i udostępnienie wystąpień, a następnie stworzenie materiałów dydaktycznych w postaci scenariuszy lekcji, umożliwi nauczycielom przedmiotów humanistycznych wykorzystanie materiałów konferencyjnych w swojej pracy edukacyjnej W czasie konferencji wygłoszono referaty: „Stosunki polsko – ukraińskie w okresie II Rzeczypospolitej”- mgr Jerzy Kozlov; „Stanica ukraińska w Kaliszu i jej problemy”- prof.UAM- Michał Jarnecki; „Źródła i materiały do dziejów mniejszości ukraińskiej w  Kaliszu” – Monika  Sobczak – Walis; Charakter integracji emigracji ukraińskiej na terenie regionu kaliskiego”- ks. Roman Woznyak  – powiedziała Anna Narewska – prezes PTH O. w Kaliszu i dyrektor III LO. W konferencji uczestniczyła młodzież kaliskich szkół : SP1, SP3, SP8, IVLO, VLO, ZSGH  w tym młodzież ukraińska, mieszkańcy Kalisza, członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie. „Udział nauczycieli ma na celu przeniesienie efektów konferencji do szkół,  jej wykorzystanie w ramach lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, zajęć wychowawczych, cenne zarówno dla młodzieży polskiej jak  i ukraińskiej, bo w oparciu o wiedzę” – dodała Anna Narewska. Dla organizatorów szczególnie ważne jest niwelowanie poczucia izolacji młodzieży ukraińskiej. Konferencja zorganizowana została pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Projekt został dofinansowany ze środków miasta Kalisza. Partnerami projektu są: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu i ODN w Kaliszu. Wśród gości znaleźli się: Grzegorz Kulawinek wiceprezydent Kalisza; Violetta Słupianek- dyr. Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium w Poznaniu; Andrzej Plichta – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Jan Kłysz – przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego; Robert Kuciński- dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu; Grażyna Stępniewska – wicedyrektor ODN w Kaliszu; Anna Woźniak- z Wydziału Kultury sportu i Turystyki; prof. Ewa Andrysiak –  z KTPN w W konferencji wzięło udział ok. 200  osób ( w tym ok. 180 uczniów).