X X
X X

List gratulacyjny dla Julity

Julita Maciejewska z klasy 2b1 została wyróżniona listem gratulacyjnym w XXXVII OGÓLNOPOLSKIM SEJMIKU MATEMATYKÓW za pracę pod tytułem „Systemy wyborcze”.

Opiekunem jest p. Katarzyna Poziemska

Gratulujemy!