X X
X X

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzony od 1999 roku.

W Koperniku  rozpoczęliśmy świętowanie od Tygodnia Książek Zakazanych (27.09.-03.10.2019 r.) . Interaktywna wystawa, z której można było dowiedzieć się o powodach ograniczenia rozpowszechniania niektórych tytułów, służyła również za mobilną biblioteczkę.

2 października  zorganizowano Dzień Głośnego Czytania. Klasa 2d3 w czasie przerw zapraszała do mikrofonu lektorów kusząc słodkimi babeczkami. Sądząc po zainteresowaniu  – słodycze sprzyjają czytaniu J. Drugą wersję  głośnego czytania przygotowały klasy 1b1 i 1g1. Uczniowie stworzyli reklamy-rymowanki dla wszystkich sal lekcyjnych. Zaproponowano, by pierwsze pięć minut każdej z lekcji przeznaczano na głośne czytanie beletrystyki ze zbiorów szkolnej biblioteki. Nadesłane fotorelacje pokazały, że z zaproszenia licznie skorzystali nie tylko uczniowie.

10 października dotarła do nas wiadomość o Literackiej Nagrodzie Nobla. Tematyczna gazetka, wystawa książek Olgi Tokarczuk i zapisy na wypożyczenia zdominowały drugą dekadę miesiąca. 18 listopada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Listonosza i Poczty Polskiej celebrowaliśmy ręczne pisanie listów. Jak to z pocztą bywa, korespondencja do adresatów docierała przez kilka dni, a nawet niektóre listy  awizowano. Mamy nadzieję, że wszystkie przesyłki sprawiły przyjemność odbiorcom. (Zdjęcia w galerii – Dzień Listonosza i Poczty Polskiej)

Przez cały miesiąc propagowano największą akcję czytelniczą w Polsce   #czytaj.pl. Obecnie trwa podsumowanie wszystkich naszych działań.  I na koniec, akcent  wiążący się ściśle z książką, papierem i segregacją – udział klasy 1b2 w konkursie kaliskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska –  Eko-Art.  Wystawę  pokonkursową można oglądać na dolnym holu.

Zobacz zdjęcia

Monika Michalska