X X
X X

Odbiór świadectw dojrzałości

W poniedziałek, 5 lipca absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego odbierać będą świadectwa dojrzałości według następującego harmonogramu:

Klasa 3A 09:30
Klasa 3B1 10:00
Klasa 3B2 10:30
Klasa 3D1 11:00
Klasa 3D2 11:30
Klasa 3D3 12:00
Klasa 3F 12:30
Klasa 3G 13:00

Świadectwa dla osób, które nie mogą odebrać ich osobiście, mogą być wydane osobie upoważnionej. Pisemne upoważnienie powinno być podpisane przez absolwenta i zawierać dane osoby upoważnionej- seria i nr dowodu tożsamości.