X X
X X

Ogłoszenie o Stypendium im. Św. Jana Pawła II.

Uprzejmie informujemy, że uczniowie klas I – II zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wypełnione wnioski po wystawieniu ocen do 25.06.21 (piątek), do godz. 12:00 
w sekretariacie szkoły.
Proszę zapoznać się dokładnie z ogłoszeniem.
Razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto.
Wnioski rozpatrywane będą wg nowego regulaminu, gdzie kryterium dochodowe wynosi 2000 zł.
Proszę o dotrzymanie terminu!! Złożone później wnioski nie będą przyjmowane!
Warunki składania wniosku:

  • średnia ocen osiągnięta na koniec półrocza: 5,00;
  • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 2000,00 zł netto na członka rodziny ucznia. Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2021 r.
  • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważny jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Muszą znaleźć się tu co najmniej dwa osiągnięcia lub aktywności. Proszę podać daty!! Opisujemy wyjątkowe osiągnięcia lub aktywną postawę społeczną.
  • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny.
  • Razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto;
  • Wniosek składamy na I semestr roku szkolnego 2021 / 2022.
  • Poniżej dokumenty do pobrania:

Zasady weryfikacji dochodów na V.2021