X X
X X

OLIMPIADA WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI

W dniach 14.04-15.04 2023r. w Nisku (woj. podkarpackie) odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Naszą szkołę reprezentowały Alicja Leń (3e) oraz Oliwia Wróbel (3e). W finale Ala została laureatką olimpiady, a Oliwia finalistką. Jest to olimpiada interdyscyplinarna, która sprawdza wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Laureaci i finaliści tej olimpiady maja możliwość studiowania na wielu kierunkach różnych uczelni w Polsce (z pominięciem procesu rekrutacji).
Podczas finału PZSWiR w Warszawie nadał Pani Beacie Góreckiej tytuł PRZYJACIELA MŁODZIEŻY.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!