X X
X X

Pisz i licz do 100!!!

Włączając się w obchody stulecia Szkoły Dwojga Imion, zapraszamy uczniów do uczestnictwa w konkursie z języka angielskiego „Pisz i licz do 100”. Waszym zadaniem będzie napisanie tekstu o naszej szkole w języku angielskim.

Głównym wymogiem jest nawiązanie do liczby 100. – Możecie przykładowo napisać coś zawierającego sto znaków, sto słów lub sto wersów, itp. Liczymy na Waszą kreatywność i dlatego nie narzucamy formy.

Wraz z Waszymi pracami prześlijcie nam krótkie uzasadnienie (po angielsku), w jaki sposób liczba 100 znajduje w nich odzwierciedlenie. Wysyłajcie swoje pomysły na adres joanna.cieslak.55@gmail.com do 19 października. W temacie pamiętajcie napisać swoje imię, nazwisko i klasę oraz nazwę konkursu.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie szkoły, a ich autorzy nagrodzeni. – ZapraszamyJoanna Cieślak, Małgorzata Kasper, Agnieszka Maciejewska i Kinga Starczynowska – organizatorki zabawy.