X X
X X

Piszą o nas…

W ostatnich tygodniach napisała o nas prasa. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym współpracy naukowej między naszą szkołą, a Politechniką Wrocławską.

„Z Kopernika na Politechnikę Wrocławską”

„Nie od dzisiaj wiadomo, że kaliski Kopernik to szkoła, która wykształciła całe już pokolenia doskonałych matematyków i fizyków. To absolwenci III LO w Kaliszu zasilają od lat najlepsze w kraju uczelnie o charakterze ekonomicznym i politechnicznym. Wśród ostatniego typu szkół wyższych, absolwenci Kopernika od dłuższego już czasu najchętniej wybierają Politechnikę Wrocławską. Od ponad pięciu lat władze tej uczelni każdego roku przesyłają na ręce dyrekcji III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu gratulacje dotyczące wysokich wyników maturalnych z jakimi przychodzą absolwenci Kopernika oraz jakie uzyskują już jako studenci Politechniki Wrocławskiej. Władze uczelni podkreślają, iż w ubiegłym roku aż 91 absolwentów kaliskiego Kopernika postanowiło złączyć swe losy z Politechniką Wrocławską, co sprawiło, iż w zestawieniu 550 szkół z całego kraju wybierających tę uczelnię, Kopernik jest na 11 miejscu. Największym jednaj sukcesem kaliskiego III LO jest fakt, że uczelnia wrocławska podkreśla tzw. skuteczność wyboru.

Polega to na tym, iż absolwenci Kopernika spostrzegani są jako studenci „z sukcesem”, tacy którzy na uczelni pozostają, osiągają tam wysokie wyniki i należą do czołówki studentów. Tym bardziej cieszy fakt, że w obecnym toku szkolnym Politechnika Wrocławska oraz III LO podpisały umowę o współpracy. Podpisał ją rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas oraz wicedyrektor III LO Zbigniew Miśkiewicz. „Patronat Politechniki Wrocławskiej otwiera naszej młodzieży możliwość zapoznania się z warsztatem pracy naukowców uczelni, współpracy przy prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze naukowo – dydaktycznym, zgłębianie nauk ścisłych i technicznych” – mówi nam wicedyrektor III LO Zbigniew Miśkiewicz. „Patronat politechniki daje naszym uczniom możliwość udziału w projekcie prowadzonym przez uczelnię tzw. Studium Talent z zakresu zajęć z fizyki i z matematyki, co łączy się z uzyskiwaniem dodatkowych punktów potrzebnych w rekrutacji, jest to także możliwość wsparcia uczniów już podczas samej rekrutacji na Politechnikę Wrocławską, poza kolejnością” – dodaje dyrektor Miśkiewicz. Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, która kształci kadry inżynierskie na najwyższym, światowym poziomie. Tym bardziej cieszy fakt, że uczniowie z kaliskiego Kopernika mają teraz jeszcze większe możliwości doskonalenia się na tej uczelni.”