X X
X X

Podsumowanie etapów regionalnych Olimpiad

Tegoroczne uroczyste podsumowanie etapu regionalnego:

  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice;
  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska;
  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice;
  • Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce;
  • Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

odbyło się 5 czerwca br. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

„Celem Olimpiad jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym.”

Uczniowie „Kopernika” z sukcesem brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości oraz Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce.

Wśród nagrodzonych z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE w etapie okręgowym są:

Blok Programistyczny – 3 miejsce – Maciaszek Grzegorz 4a (udział w etapie centralnym), 7 miejsce Fryderyk Brajer 4a, 8 miejsce Tomasz Bryłowski 1a, 9 miejsce Szymon Nowak 1a, 11 miejsce Marcin Mieloch 1a, 12 miejsce Hubert Janiak 1a, 13 miejsce Oliwia Knappe 2b, 14 miejsce Patryk Kwiatek 1a.

Blok Teletechniczny – 2 miejsce Amelia Ratajek 3b.

Opiekun p. Donata Mieloch

Wśród nagrodzonych z OLIMPIADY WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI w etapie okręgowym są:

Wyniki drużynowe – 2 miejsce – III LO w Kaliszu zespół I. oraz 5 miejsce – III LO w Kaliszu zespół II.

W Klasyfikacji indywidualnej wśród Naszych uczniów znaleźli się: 2 miejsce – Danis Aleksandra 3e (LAUREATKA w etapie centralnym) , 5 miejsce – Wróbel Oliwia 4e, 7 miejsce – Leńska Aleksandra 2d, 9 miejsce – Bangrowska Patrycja 4e oraz 10 miejsce – Chojnacki Franciszek 4c.

Opiekun p. Beata Górecka

Uczniowie odebrali atrakcyjne nagrody, dyplomy i puchary!

OGROMNE GRATULACJE!!!