X X
X X

Finał centralny XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniach 7 – 9.06.2024r. odbył się finał centralny XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w miejscowości Jedlnia – Letnisko. Naszą szkołę reprezentowała Anna Matysiak. Udział w zawodach zakończył się sukcesem i Ania uzyskała tytuł finalisty etapu centralnego.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to interdyscyplinarna olimpiada, która łączy treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Jej problematyka obejmuje takie zagadnienia jak ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, rekultywacja, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.
Warto nadmienić, że aż 64 senaty wyższych uczelni państwowych przyznają finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Gratulujemy Ani i życzymy dalszych sukcesów nie tylko z przedmiotów przyrodniczych.