X X
X X

Podsumowanie projektu „NO PROBLEM”

                W naszej szkole przez wiele tygodni realizowany był projekt „NO PROBLEM”. Celem projektu była walka z hejtem i mową nienawiści oraz podwyższanie jakości dialogu wśród młodzieży. Czas na podsumowanie. Pomysłodawczynią projektu oraz główną organizatorką  była Julita Maciejewska, uczennica klasy 2b1. Wraz z koleżankami przeprowadziły szereg twórczych i rozwijających warsztatów dla uczniów klas I. Tematy ćwiczeń dotyczyły rozróżniania hejtu, mowy nienawiści, konstruktywnej krytyki jak i cyberprzemocy. Przedstawiciele wszystkich klas pierwszych podczas udziału w warsztatach dowiedzieli się m. in. jak poprawnie reagować na hejt, jakie są konsekwencje hejtu i mowy nienawiści oraz jak stosować zasady konstruktywnej krytyki w różnych sytuacjach. Poznali także sposoby przeprowadzania dobrej jakości dialogu, a zdobyte umiejętności mieli okazję wykorzystać podczas debaty oksfordzkiej. Następnie ich zadaniem była własna realizacja projektu w klasach. 26 listopada, podczas wielkiego finału projektu została podsumowana cała praca grupy projektowej oraz uczestników. Każda grupa uczestników miała okazję zaprezentować wyniki działań przeprowadzonych w swoich klasach. Wszyscy świetnie poradzili sobie z zadaniem, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Po skończonych prezentacjach nadeszła pora na wizytę gościa specjalnego – Franka Szkudelskiego, który przyjechał do nas aż z Poznania. Opowiedział nam on o swoich doświadczeniach z aktywizmem – głównie w formie wolontariatu, gdzie udziela się od dłuższego czasu i ma za sobą mnóstwo niezapomnianych chwil. Jesteśmy bardzo wdzięczni za jego obecność i możliwość wysłuchania wzruszających opowieści oraz motywujących refleksji. Na koniec nadeszła pora na rozdanie uczestnikom dyplomów, a najbardziej zaangażowanym nagród.

                Ogromne podziękowania dla wszystkich biorących udział w projekcie, dla Dyrekcji oraz Rady Rodziców. Szczególne podziękowania należą się Julicie Maciejewskiej, która była inicjatorką projektu oraz pozostałym prowadzącym i zaangażowanym w projekt dziewczynom. Są to: Małgorzata Czarnecka, Zuzanna Ignaszak , Klaudia Strzelecka, Daria Jamrozik, Sara Fojt, Julianna Sikora oraz Marysia Raniś. Nad projektem czuwali nauczyciele – pani Donata Mieloch, Monika Michalska, Paulina Bielewicz oraz Renata Stępień, którym także bardzo dziękujemy za poświęcany czas i całą pracę jaką włożyli w realizację projektu.                       Mamy nadzieje, że twórczo spędziliście czas z nami i świetnie się bawiliście, a zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w przyszłości.