X X
X X

Podsumowanie projektu o powstaniu styczniowym

W sobotę 27 maja w Opatówku miało miejsce podsumowanie projektu „A mundury ich były szaraczkowe” związanego ze 160 rocznicą wybuchu powstania styczniowego, w którym uczestniczyła młodzież z Kopernika. W gmachu miejscowego Muzeum Przemysłu odbyła się na początku uroczystość wręczenia nagród Laureatom międzyszkolnego konkursu wiedzy o powstaniu styczniowym, którego finał został rozegrany 21 kwietnia w naszej szkole. W drużynowych zmaganiach w kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się uczniowie SP nr 8, natomiast indywidualnie Zofia Strzelec z SP Godziesze. W kategorii szkół ponadpodstawowych najlepsi byli uczniowie z LO Jagiellończyk, z kolei indywidualnie Franciszek Kasprzak z III LO. Kolejną atrakcją tego dnia była rekonstrukcja historyczna, która miała miejsce przed Muzeum na ulicy Kościelnej. Rekonstruktorzy, wśród których była liczna ekipa naszych uczniów odtwarzali epizody z powstania styczniowego tj. potyczka oddziału Oksińskiego z Rosjanami, manifestacja patriotyczna, przekazanie sukna na mundury powstańcom, napad na kasę miejską i represje popowstańcze. Na koniec organizatorzy zaprosili licznie zgromadzonych gości na piknik przy pięknie odrestaurowanym, zabytkowym dworcu kolejowym w Opatówku.