X X
X X

Pożegnanie …

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odeszła od nas Pani Irena Korczyńska, wieloletnia nauczycielka matematyki naszej szkoły.

Msza św. żałobna odbyła się dnia 8 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w Kościele parafialnym w Choczu. Uroczystości pogrzebowe zakończyły się na cmentarzu w Choczu.

… Ktoś powiedział kiedyś słusznie, że:
 „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta…”

Msza od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, administracji i obsługi III LO im. M. Kopernika odbędzie się 9 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w Choczu.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz cała społeczność szkolna III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.