X X
X X

Próbny egzamin maturalny 2019/20 – informacja MEN i CKE

Jak informuje Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.

„Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów…” – czytamy w piśmie MEN.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych https://www.oke.poznan.pl.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać materiały maturalne.