X X
X X

Promocja Rocznika Kaliskiego

W dniu 14 stycznia młodzież z naszego Liceum wzięła udział w promocji XLVII tomu Rocznika Kaliskiego, która miała miejsce w Villi Calisia. Wydarzenie to od dawna wpisuje się w tradycję grodu nad Prosną, gdyż ten periodyk wydawany jest przez Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego od 1968 roku, o czym na spotkaniu przypomniała Prezes Anna Narewska. Pani Monika Sobczak – Waliś, Redaktor Naczelna, przybliżyła licznie zgromadzonym gościom zawartość XLVII tomu Rocznika. Następnie pani dr Ewa Kłysz w ciekawym wykładzie omówiła politykę kulturalną władz miasta Kalisza w okresie międzywojennym. Szczególnym, honorowym gościem na tym spotkaniu, był bohater kaliskiej Solidarności, pan Antoni Pietkiewicz, którego postać i działalność została niezwykle pieczołowicie przedstawiona przez doktora Marka Kozłowskiego w jednym z artykułów wydanego Rocznika Kaliskiego.

Zachęcamy wszystkich do lektury.