X X
X X

Przyznane Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane każdego roku uczniom szkoły średniej. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

W roku szkolnym 2021/22 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali w naszej szkole: Michał Młynarczyk z klasy 3B (liceum po szkole podstawowej) i Mateusz Ćwiek z klasy 3b2 (liceum po gimnazjum).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.