X X
X X

Regionalny Konkurs Tematyczny „Zryw Powstańczy 1863-1864”

22 marca odbył się pierwszy etap Regionalnego Konkursu tematycznego„Zryw Powstańczy 1863-1864”. Został przeprowadzony on-line, za pośrednictwem aplikacji Teams. Spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Chęć udziału zgłosiło 18 szkół podstawowych i 6 ponadpodstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego. Łącznie wzięło w nim udział 217 uczniów. Wyniki zostaną w tym tygodniu przekazane do szkół drogą mailową.

Koordynatorem tego działania jest Anna Narewska – Prezes PTH Oddział w Kaliszu i dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu. Obok niej w jury konkursowym zasiedli: Grażyna Stępniewska – wicedyrektor ODN w Kaliszu oraz Agnieszka Bałch i Leszek Tomczak – nauczyciele III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

Etap drugi odbędzie się w III LO w Kaliszu – w dniu 21 kwietnia 2023 r. Natomiast uroczyste wręczenie dyplomów i nagród planowane jest na 27 maja 2023 r. – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Tego samego dnia odbędzie się w przestrzeni plenerowej na ulicy Kościelnej kolejna rekonstrukcja historyczna z czasów Powstania Styczniowego.

Konkurs jest trzecim działaniem, realizowanym w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i jego partnerów, z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.

Głównym założeniem konkursu historycznego pod hasłem „Zryw powstańczy 1863 -1864” jest rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, poszerzanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników Powstania Styczniowego oraz pamięci  o losach powstańców, a także kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Projektu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kalisza i Starosta Powiatu Kaliskiego.

Patronat medialny: TVP3 Poznań, Radio Poznań, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Calisia.pl, Radio Centrum Kalisz.