X X
X X

Sesja popularnonaukowa upamiętniająca 40 rocznicę uchwalenia Posłania

W dniu 28 września w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu odbyła się sesja popularnonaukowa upamiętniająca 40 rocznicę uchwalenia przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej. Zaproszeni przez panią Dyrektor Annę Narewską, bezpośredni twórcy tego dokumentu, działacze NSZZ Solidarność Wielkopolska Południowa, wybitni goście: Antoni Pietkiewicz, Henryk Siciński i Małgorzata Chwilczyńska (wdowa po działaczu Bogusławie Śliwie), przybliżyli licznie zebranej młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich historię powstania Posłania. Dokument ten wywarł ogromny wpływ na dzieje naszej części Europy, propagował idee Solidarności wśród sąsiednich narodów i jednocześnie mocno zachwiał komunistycznymi reżimami, zmuszając je do drastycznej rozprawy z 10 milionowym związkiem. Panowie Antoni Pietkiewicz i Henryk Siciński pieczołowicie, ze szczegółami odtworzyli proces powstawania i przyjęcia Posłania na I KZD. Pani Małgorzata Chwilczyńska z kolei dzieliła się doświadczeniami swojej rodziny, uzmysłowiła zebranym jak wiele poświęceń kosztowała działalność opozycyjna w PRL. Sesję, która była jednym z  elementów projektu „Dni chwały i dni pogardy” współorganizowało Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu. Ważnym akcentem była deklaracja prezes kaliskiego Oddziału PTH – Anny Narewskiej dotycząca  złożenia przez kaliski Oddział PTH wniosku o nadanie jednej z kaliskich ulic imienia Bogusława Śliwy. W grudniu w związku z 40 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego będzie miał miejsce międzyszkolny konkurs podsumowujący powyższy projekt.