X X
X X

Spotkania z rodzicami uczniów klas I

We wtorek, 7 września w auli szkoły odbędą się spotkania dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I, według następującego harmonogramu:

Klasy 1A,1B, 1E godzina 16:30
Klasy 1C, 1D, 1F godzina 17:00

Po zakończeniu spotkania w auli, wychowawcy spotkają się z rodzicami klas w salach lekcyjnych.