X X
X X

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas ósmych szkół podstawowych

III Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
w porozumieniu z Wydziałem Edukacji

zaprasza Rodziców
tegorocznych absolwentów szkół podstawowych
na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad naboru obowiązujących
we wszystkich liceach ogólnokształcących.

Czwartek, 8 kwietnia, godzina 17:00
Platforma Teams

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym udział w spotkaniu. Gdyby, pomimo to, nie udało się Państwu do niego dołączyć, bardzo prosimy o zgłoszenie tego na adres:
informacja@kopernik.kalisz.pl
W razie potrzeby wyznaczymy drugi termin spotkania, na które zaprosimy Państwa drogą mailową.