X X
X X

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W dniu 12.12.2023r. w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyło się wręczenie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendia naukowe przyznawane są od 2007 roku. Otrzymują je uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych. To wyróżnienie dla osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką. Stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego. W tym roku stypendium zostało przyznane 132 osobom – 45 uczniom i 87 studentom.
Wśród wyróżnionych osób znalazło się aż 9 uczennic i uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, co stanowi 20% nagrodzonych.
Lista stypendystów z naszej szkoły:
Ada Wojterska
Michał Młynarczyk
Piotr Juszczak
Natalia Kałużna
Alicja Leń
Aleksander Barnett
Oliwia Wróbel
Jakub Zębski
Filip Fabisiak

Uczniowie Kopernika są jedynymi stypendystami z Kalisza.
Gratulujemy, cieszymy się i życzymy naszym uczennicom i uczniom dalszych sukcesów naukowych.