X X
X X

Stypendium im. Świętego Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, że uczniowie zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wypełnione wnioski i dołączone do nich oświadczenia po wystawieniu ocen w sekretariacie do wtorku 18 czerwca 2019 r. Proszę o dotrzymanie terminu!!

Składamy wypełnione wnioski i oświadczenia wyłącznie na drukach pobranych z sekretariatu szkoły!

Warunki składania wniosku:
• średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego: 4,10;
wnioski składają tylko uczniowie klas I i II;
• próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1000,00 zł netto na członka rodziny ucznia;
• dochód dla wniosku składanego w czerwcu powinien dotyczyć miesiąca maja 2019 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2019 r.
• proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważny jest punkt 11, gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, termin). Muszą znaleźć się w punkcie 11 co najmniej dwa osiągnięcia. Potwierdza je wychowawca w punkcie opinia Rady Pedagogicznej.
• średnią ocen podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
• opinię Rady Pedagogicznej wypełnia wychowawca!

Grzegorz Wieczorek