X X
X X

Stypendium Jana Pawła II

Szanowni Państwo! Informuję  uczniów  pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II o tym, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium za rok szkolny 2022/2023 upływa dnia 23 czerwca 2023 r.
Na stronie szkoły znajduje się nowy regulamin, z którym należy się zapoznać i nowy wzór wniosku, który należy pobrać i drukować dwustronnie.
W sekretariacie szkoły składamy wniosek + zgodę wnioskodawcy na przelanie Stypendium na konto + dodatkowe dokumenty potwierdzające dochód lub sukcesy.