X X
X X

Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II

Uczniowie zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II mogą już pobierać wnioski stypendialne i oświadczenia o dochodach ze strony internetowej http://www.kopernik.kalisz.pl/images/regulaminJPII.pdf.

Regulaminowe kryteria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych to:
• średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek: 4,1
• próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1000,00 zł netto na członka rodziny ucznia.

Wypełnione wnioski i dołączone do nich oświadczenia prosimy składać w sekretariacie do piątku 11 stycznia 2019 r.

Proszę o dotrzymanie terminu!!

Proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów.
Szczególnie ważny jest punkt 11, gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, termin udziału).
Średnią ocen podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opinię Rady Pedagogicznej wypełnia wychowawca!
Wniosek składamy na II semestr roku szkolnego 2018 / 2019.
Wnioski proszę drukować dwustronnie!