X X
X X

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II

Szanowni Państwo! Informuję  uczniów  pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II o tym, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium za rok szkolny 2023/2024 upływa dnia 21 czerwca 2024 r. (piątek).

Na stronie szkoły znajduje się nowy regulamin, z którym należy się zapoznać i nowy wzór wniosku, który należy pobrać i drukować dwustronnie oraz zgoda wnioskodawcy na przelanie Stypendium na konto.

W sekretariacie szkoły składamy wniosek + zgodę wnioskodawcy na przelanie Stypendium na konto + dodatkowe dokumenty potwierdzające dochód lub sukcesy.