X X
X X

Sukcesy humanistów!

Do części ustnej etapu okręgowego LIII Olimpiady Literatury Języka Polskiego awansowały uczennice z klasy 2a – Weronika Wydra oraz Weronika Urban. Na egzaminie pisemnym wykazały się bardzo dużą erudycją, znajomością gramatyki historycznej oraz wiedzą z zakresu słowotwórstwa i składni. Literackie umiejętności ujawniły interpretując wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Królestwo” w kontekście ujęcia godności w literaturze różnych epok oraz rozprawiając o filozofii piękna w tekstach dawnych i współczesnych. Uczennice pracują z p. Kamillą Kiermasz.

Życzymy powodzenia.