X X
X X

Świąteczne życzenia

Pośród wszystkich trudów codzienności i zawiłości świata Święta Wielkanocne niosą Wiosenne Odrodzenie i Nadzieję…
Niech te wartości towarzyszą nam w najbliższym świątecznym czasie.

z życzeniami dla
Grona Pedagogicznego,
Emerytowanych Nauczycieli,
Pracowników Szkoły,
Uczniów, Rodziców i Przyjaciół III LO
Dyrektor III LO im. M. Kopernika
Anna Narewska