X X
X X

Szkoła promująca aktywny styl życia

Nasza szkoła w gronie laureatów konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.

Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska przeprowadził konkurs w trzech kategoriach , który obejmował ocenę działalności sportowej w wielu aspektach m.in udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w programach sportowych, promocja wychowania fizycznego w szkole, szkolenia nauczycieli. Dnia 16 listopada odbyła się impreza podsumowująca w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu na którą byli zaproszeni przedstawiciele zwycięskich szkół wraz z delegacją uczniowską z całego województwa wielopolskiego. Naszą szkołę reprezentowała p. Dyrektor Anna Narewska , nauczycielki wychowania fizycznego Monika Baran – Bodylska oraz Anna Michalska wraz uczniami biorącymi udział w zawodach sportowych. III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu uplasowało się na trzecim miejscu za Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie .

Wywalczyliśmy nagrodę w wysokości 2000 zł na zakup sprzętu sportowego oraz organizację eventu sportowego. Projekt finansowany ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki