X X
X X

UWAGA KANDYDACI DO III LO

UWAGA KANDYDACI DO III LO

PO OTRZYMANIU ŚWIADECTW PROSIMY               
 O WPISANIE  DO NABORU ELEKTORNICZNEGO SWOICH OCEN ORAZ DOŁĄCZENIE SKANÓW LUB ZDJĘĆ ( TERMIN DO 10.07.2023 r.)

 • ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SP (PRZÓD I TYŁ)
 • ZAŚWIADCZENIE Z WYNIKAMI EGZAMINÓW
 • ZAŚWIADCZENIA PUNKTOWANE TYPU: LAUREAT, FINALISTA, WOLONTARIAT, OSIĄGNIĘCIA, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W WYKAZIE NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY.

17.07. 2023 r.  LOGUJEMY SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO W CELU SPRAWDZENIA DO KTÓREJ SZKOŁY KANDYDAT JEST ZAKWALIFIKOWANY.
 

OD 17.07.2023r. do 21.07.2023 r. DO GODZ. 15.00 DOSTARCZAMY WSZYSTKIE DOKUMENTY.


 NIC WCZEŚNIEJ NIE PRZYNOSIMY DO III LO.

LISTA DOKUMENTÓW:

 • oryginał świadectwa ukończenia SP
 •  oryginał zaświadczenia z wynikami z egzaminów
 • wniosek elektroniczny z podpisem rodziców
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imię i nazwisko, adres, data urodzenia, pesel)
 • ksero aktu urodzenia
 • karta zdrowia otrzymana ze SP
 • zaświadczenia typu: laureat, finalista, wolontariat…
 • wypełnione dodatkowe podanie do III LO zamieszczone
  w linku
  :

https://kopernik.kalisz.pl/wp-content/uploads/2023/05/Podanie-III-LO.pdf