X X
X X

Uwaga nowe ogłoszenie o Stypendium im. Św. Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, że uczniowie klas I – III zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wypełnione wnioski po wystawieniu ocen od 22.01.21 (piątek) do 12.02.21 (piątek) w sekretariacie szkoły, pojedynczo i wyłącznie w założonych maseczkach.  
Proszę zapoznać się dokładnie z ogłoszeniem. Razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto.


Uwaga! Informujemy, że do wniosków, które zostaną złożone do 26 stycznia 2021 r. włącznie zastosowanie ma wcześniejsza Uchwała dotycząca stypendium , w której kryterium dochodowe uprawniające do stypendium wynosi 1800 zł i dotyczyć będzie dochodu z grudnia 2020 r.
Wnioski złożone po 27.01. rozpatrywane będą wg nowego regulaminu, gdzie kryterium dochodowe wynosi 2000 zł.
Proszę o dotrzymanie terminu!! Złożone później wnioski nie będą przyjmowane!


Warunki składania wniosku:

  • średnia ocen osiągnięta na koniec półrocza: 5,00;
  • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia (wnioski do 26.01) i od 2000,00 zł (wnioski od 27.01)
  • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważny jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Muszą znaleźć się tu co najmniej dwa osiągnięcia lub aktywności. Proszę podać daty!!
  • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny.
  • Razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto.

Linki: