X X
X X

VI Konkurs Wiedzy Ekologicznej

W dniu 25.04.2023r. odbył się w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu VI Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Do tegorocznej edycji przystąpiło 18 uczniów z 9 szkół Kalisza i okolic. Były  to SP Edukator w Kaliszu, SP Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, SP nr 10 im. M. Konopnickiej w Kaliszu, SP im. H. Sucharskiego w Kościelnej Wsi, SP im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, SP im. J. Kusocińskiego w Opatówku, SP im. W. Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, SP im. W. Pola w Stawiszynie oraz SP w Godzieszach Wielkich. Konkurs jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu biologii i ekologii, zdobycia atrakcyjnych nagród oraz zwiedzenia naszego Liceum.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną rower zdobyła Julia Wróblewska uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Kościelnej Wsi. Uczennicę przygotowywała p. Katarzyna Kaleta.
Drugie miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w KaliszuFranciszek Podgórny. Franciszek jest uczniem s. Anny Kuzak.
Trzecie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w KaliszuAlicja Cicha, pod kierunkiem p. Małgorzaty Fornalskiej.
Nagrodą za drugie i trzecie miejsce był nowoczesny podręcznik „Biologia Campbella”.

Pragnę podziękować sponsorom, bez których nie można byłoby rywalizować o atrakcyjne nagrody. Są to rower ufundowany przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp.zo.o. oraz nagrody książkowe dla każdego uczestnika, laureatów i nauczycieli – opiekunów zakupione przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

dr Grzegorz Wieczorek