X X
X X

„W kręgu poezji polskiej” – konkurs dla Szkół Podstawowych

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Kościuszki 10

Cele konkursu:

  • przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców dzieł polskich poetów poprzez klasyczną oraz współczesną interpretację utworów,
  • upowszechnianie kultury języka polskiego,
  • doskonalenie warsztatu recytatorskiego.

Zasady uczestnictwa:

– konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Kalisza i okolic,

– każda szkoła może zgłosić do 3 uczestników,

– przedmiotem oceny w konkursie jest przygotowana przez uczestnika prezentacja fragmentu tekstu lub tekstów poetów polskich (może to być jeden utwór lub więcej, jednak czas recytacji nie powinien przekroczyć 3 minut),

– wypełnienie karty zgłoszenia  należy przesyłać do 24 marca 2023 r. na adres: bibliotekakopernik@gmail.com

Ocena prezentacji:

Prezentowane utwory będą oceniane przez komisję konkursową wg następujących kryteriów:

  1. dobór repertuaru,
  2. oryginalność i trafność interpretacji,
  3. kultura słowa,
  4. ogólny wyraz artystyczny.

Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu: aula III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Kaliszu,
30 marca, godz. 10.00

ZGŁOSZENIE NA KONKURS