X X
X X

Ważne komunikaty dla maturzystów

  • Podpisy pod deklaracjami maturalnymi.

Od wtorku 9 lutego maturzyści będą zobowiązani złożyć podpisy pod wydrukami deklaracji maturalnych w terminie zgodnym z załączonym harmonogramem.

Uczniowie klas trzecich posiadający Kartę Dobrego Ucznia proszeni są o przyniesienie jej w tym dniu do szkoły.

  • Próbna matura z Operonem.

Arkusze, które przysłało wydawnictwo Operon zostaną wydane maturzystom przy okazji podpisywania deklaracji maturalnych. Rozważaliśmy możliwość przeprowadzenia próbnej matury z tymi arkuszami  w tradycyjny sposób, jednak w  związku z tym, że nadal pracujemy zdalnie i biorąc pod uwagę zmiany w wymaganiach maturalnych, których te arkusze nie uwzględniają, oraz w  związku z wczorajszą zapowiedzią CKE o przeprowadzeniu  próbnej matury w marcu,  podjęliśmy decyzję, że nie zorganizujemy próbnej matury z  użyciem arkuszy Operonu w formie tradycyjnej. Praca z tymi arkuszami odbędzie się w formie zdalnej w ramach zajęć lekcyjnych i  zostaną one  omówione przez nauczycieli także w ramach zajęć.

Rozważymy też  możliwość przeprowadzenia kolejnego próbnego egzaminu w formie on-line, z użyciem nowej wersji arkuszy przygotowanych przez Operon dostępnych w wersji elektronicznej, w których uwzględniono zmiany w wymaganiach maturalnych.

  • Próbna matura z CKE.

W związku z zapowiedzią przygotowania przez CKE arkuszy próbnej matury, dostosowanych do wymagań maturalnych, przeprowadzimy z ich użyciem próbną maturę w miesiącu marcu. Kosztem wydruku arkuszy nie zostaną wtedy obciążeni maturzyści.