X X
X X

Weź udział w V Balu Kopernika !!!

Ruszyły zapisy na V charytatywny Bal Kopernika!

Rada Rodziców i Dyrekcja III LO w Kaliszu zapraszają na V charytatywny „Bal z Kopernikiem„.

Bal odbędzie się 02 lutego 2019 r w restauracji  „Leśny Dwór w Brzezinach”. Cena balu od pary 280 zł.

Zapisy przyjmowane będą od 12 listopada 2018 r. do 20 stycznia 2019 r. w sekretariacie szkoły (tel. 62/767-20-36 lub 37, e-mail: sekretariat@kopernik.kalisz.pl) Istnieje możliwość dowozu  na bal i przywozu z balu za niewielką opłatą.  Wpłaty za udział w balu można dokonywać w 2 ratach: pierwsza rata 140 zł do 10.12.2018 r. druga rata  140 zł  do 21 stycznia 2019 r. . Płatność w jednej racie do 21 stycznia 2019 r.

Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców (BZ WBK o/Kalisz Nr konta: 67 1090 1128 0000 0000 1201 5779 podając imię i nazwisko z dopiskiem V bal) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę!